Przyjmowanie próbek na badania do celów sanitarno-epidemiologicznych

 

Badania rozpoczyna się w poniedziałek każdego tygodnia w godzinach 7.30 – 15.00

Pobrane próbki przyjmowane są w środę w godzinach 7.30 – 8.30

Próbki nie będą przyjmowane  w probówkach z apteki, bez uiszczenia opłaty, w dniu i w godzinach poza wyznaczonym ( jak wyżej ).

Sposób pobrania próbek:

Próbki należy pobrać w trzech kolejno następujących po sobie dniach.

 Wymaz z kału

  1. Oddać stolec do zdezynfekowanego, wyparzonego, suchego naczynia (nocnik, basen, słoik, czysta, świeża pielucha)
  2. Otworzyć probówkę lub pakiet z podłożem transportowym.
  3. Wyjąć pałeczkę zakończoną wacikiem trzymając za korek.
  4. Wacik znajdujący się na końcu patyczka włożyć do kału i kilkakrotnie  obracając pobrać materiał do badania. W przypadku kału biegunkowego pobierać materiał z obecnością śluzu, krwi, ropy.
  5. Włożyć do probówki.
  6. Probówkę z pobranym materiałem opisać imieniem i nazwiskiem oraz datą i godziną pobrania materiału (CZYTELNIE!)

Wymaz z odbytu

  1. Jałowy wacik z zestawu bakteriologicznego wprowadzić na głębokość 4-5 mm do odbytu, kilkakrotnie obrócić zbierając materiał ze ścian odbytnicy (wacik powinien być   zabrudzony kałem)
  2. Pobraną próbkę umieścić w probówce.
  3. Probówkę z pobranym materiałem opisać imieniem i nazwiskiem oraz datą i godziną pobrania materiału.

Czas oczekiwania na wyniki badań do 8 dni.

Po odebraniu wyników należy zgłosić się do lekarza rodzinnego lub lekarza medycyny pracy.

Opłata uiszczana z góry, całkowity koszt badania – 90,00 zł

Faktura VAT jest wydawana, jeśli firma ponosi koszt badania.
Po dokonaniu wpłaty petent otrzymuje: 3 (trzy) jednorazowe, jałowe probówki   

Odbiór wyników badań wraz z paragonem wpłaty – po upływie w/w terminu
od poniedziałku do piątku w godz. 7.30-15.00