KOMUNIKAT PPIS

KOMUNIKAT SKIEROWANY DO KONSUMENTÓW WODY
Z WODOCIĄGU POLAŃCZYK

NA TERENIE POWIATU LESKIEGO

 

 

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny dla powiatów bieszczadzkiego i leskiego w Ustrzykach Dolnych, informuje odbiorców wody z wodociągu Polańczyk, że Stacja Uzdatniania Wody w Polańczyku zostaje wyłączona z użytkowania w związku
ze stwierdzeniem zanieczyszczenia parametru mikrobiologicznego Clostridium perfringens (łącznie ze sporami) w ilości 4 jtk/100ml.

W dniu 23.11.2016 r. przez przedstawicieli Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Ustrzykach Dolnych została pobrana do badań laboratoryjnych woda
z wodociągu Polańczyk w punktach monitoringowych jakości wody:

– Sanatorium Uzdrowiskowe SOLINKA w Polańczyku,

– Przepompownia ul. Wiejska w Polańczyku,

– Stacja Uzdatniania Wody w Polańczyku.

W badanej próbce wody z SUW w Polańczyku stwierdzono, że w zakresie parametru mikrobiologicznego (Clostridium perfringens (łącznie ze sporami)) badana próbka wody nie odpowiada warunkom określonym w Rozporządzeniu Ministra  Zdrowia
z dnia 13 listopada 2015 r. (Dz.U.2015, poz.1989).

W próbkach wody pobranych w Sanatorium Uzdrowiskowe SOLINKA w Polańczyku oraz w Przepompowni na ul. Wiejskiej w Polańczyku nie stwierdzono zanieczyszczenia mikrobiologicznego Bakteriami grupy Coli, Escherichia Coli, Clostridium perfringens (łącznie ze sporami). Parametr Enterokoki kałowe (paciorkowce) – w trakcie badania.

Odbiorcy wody z wodociągu Polańczyk będą zaopatrywani w wodę zgromadzoną
w zbiornikach wody uzdatnionej.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny dla powiatów bieszczadzkiego i leskiego w Ustrzykach Dolnych na bieżąco prowadzi monitoring jakości wody i o zmianie sytuacji poinformuje odrębnym komunikatem.