KOMUNIKAT PPIS

KOMUNIKAT

W SPRAWIE NIE UŻYWANIA WODY PRZEZ LUDZI

Z WODOCIĄGU ZADWÓRZE

 

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny dla powiatów bieszczadzkiego i leskiego w Ustrzykach Dolnych, informuje odbiorców wody z wodociągu Zadwórze, że woda nie nadaje się do spożycia przez ludzi w tym: picia, utrzymywania higieny jamy ustnej, przygotowywania posiłków i napojów, mycia naczyń kuchennych i sztućców.

W próbce wody pobranej w dniu 22.11.2016 r przez przedstawicieli Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Ustrzykach Dolnych z sieci wodociągu Zadwórze stwierdzono, iż w zakresie parametrów mikrobiologicznych (Escherichia coli, Clostridium perfringens (łącznie ze sporami)) badana próbka wody nie odpowiada warunkom określonym w Rozporządzeniu Ministra  Zdrowia z dnia
13 listopada 2015 r. (Dz.U.2015, poz.1989).

W związku z powyższym informuje się odbiorców wody, aby do czasu uzyskania pozytywnego wyniku badania wody i ogłoszenia komunikatu potwierdzającego przydatność wody do spożycia pod względem mikrobiologicznym, osoby z osłabioną odpornością, rodzice/opiekunowie niemowląt i małych dzieci, korzystając z wody wodociągowej zachowali szczególną ostrożność. W przypadku wystąpienia jakichkolwiek objawów należy niezwłocznie zgłosić się do swojego lekarza rodzinnego.

Woda z sieci wodociągowej może być wykorzystywana do celów sanitarnych.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny dla powiatów bieszczadzkiego i leskiego w Ustrzykach Dolnych na bieżąco prowadzi monitoring jakości wody i o zmianie sytuacji poinformuje odrębnym komunikatem.