KOMUNIKAT PPIS

KOMUNIKAT

 

 

Komunikat skierowany do konsumentów wody

z wodociągu POLAŃCZYK

 

 

Na podstawie wyników z badania przeprowadzonego przez Laboratorium Stacji Uzdatniania Wody Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o.
w Brzegach Dolnych dla próbek wody pobranych w dniu 19.11.2016 r. do badań powtórnych ( po podjętych przez zarządcę wodociągu – Gminny Zakład Komunalny Sp. z o. o. w Polańczyku działań naprawczych obejmujących m.in. płukanie sieci wodociągowej oraz urządzeń ujmujących i gromadzących wodę z zastosowaniem środka dezynfekującego), Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny dla powiatów bieszczadzkiego i leskiego w Ustrzykach Dolnych informuje, iż woda z wodociągu POLAŃCZYK pod względem mikrobiologicznym spełnia wymagania Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia  13 listopada 2015 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi ( Dz. U. 2015 poz. 1989 ) i stwierdza jej przydatność do spożycia.