KOMUNIKAT PPIS

KOMUNIKAT

 

 

Komunikat skierowany do konsumentów wody

z wodociągu Solina – Jawor

 

 Na podstawie wstępnych wyników z badań w zakresie mikrobiologicznym oraz sprawozdania z badań w zakresie fizykochemicznym i organoleptycznym  przeprowadzonych przez Oddział Laboratoryjny w Sanoku Wojewódzkiej Stacji Sanitarno Epidemiologicznej dla próbek wody pobranych w dniu 15.11.2016 r.
do badań powtórnych ( po podjętych przez zarządcę wodociągu działań naprawczych obejmujących m.in. płukanie całej sieci wodociągowej oraz urządzeń ujmujących
i gromadzących wodę) Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny dla powiatów bieszczadzkiego i leskiego w Ustrzykach Dolnych informuje, iż woda z wodociągu Solina – Jawor spełnia wymagania § 18 pkt. 1 Rozporządzenia Ministra Zdrowia
z dnia   13 listopada 2015 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi  ( Dz. U. 2015 r. poz. 1989 ) i stwierdza jej warunkową przydatność do spożycia.