KOMUNIKAT PPIS

    KOMUNIKAT

W SPRAWIE NIE UŻYWANIA WODY PRZEZ LUDZI

Z WODOCIĄGU   SOLINA – JAWOR

 

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny dla powiatów bieszczadzkiego i leskiego w Ustrzykach Dolnych, informuje odbiorców wody z wodociągu Solina-Jawor,
że w związku z utrzymywaniem się przekroczenia  parametrów organoleptycznych  mętność oraz barwa woda nie nadaje się do spożycia  przez ludzi. Przekroczone parametry organoleptyczne nie stwarzają bezpośredniego zagrożenia dla zdrowia
i życia ludzi lecz utrzymujące się przekroczenia w/w parametrów mogą zapewniać ochronę mikroorganizmom przed działanie środków dezynfekcyjnych i może pobudzać wzrost bakterii.

Pobrane próbki wody do badań laboratoryjnych przez MPGK Sp. z o.o.  Brzegi Dolne nie potwierdzają zanieczyszczenia bakteriologicznego wody czego dowodem są wstępne wyniki z badań wody pobranej w dniu 14.11.2016 r. lecz w celu zapewnienia ochrony zdrowia ludzkiego Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Ustrzykach Dolnych podjął decyzje o wydaniu komunikatu stwierdzającego brak przydatności wody do spożycia przez ludzi.

W związku z powyższym informuje się odbiorców wody, aby do czasu uzyskania pozytywnego wyniku badania wody i ogłoszenia komunikatu potwierdzającego przydatność wody do spożycia osoby z osłabioną odpornością, rodzice/opiekunowie niemowląt i małych dzieci, korzystając z wody wodociągowej zachowali szczególną ostrożność.

W przypadku wystąpienia jakichkolwiek objawów należy niezwłocznie zgłosić się
do swojego lekarza rodzinnego.

Woda z sieci wodociągowej może być wykorzystywana do celów sanitarnych.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny dla powiatów bieszczadzkiego i leskiego w Ustrzykach Dolnych na bieżąco prowadzi monitoring jakości wody i o zmianie sytuacji poinformuje odrębnym komunikatem.