KOMUNIKAT PPIS

    KOMUNIKAT

 

 

Komunikat skierowany do konsumentów wody z wodociągu ŻŁOBEK

na terenie powiatu bieszczadzkiego
Administrowanego przez Nadleśnictwo Ustrzyki Dolne

Na podstawie wyników z badania przeprowadzonego przez Oddział Laboratoryjny
w Sanoku Wojewódzkiej Stacji Sanitarno- Epidemiologicznej w Rzeszowie dla próbek wody pobranych w dniu 04.11.2016 r. (po podjętych przez administratora wodociągu Nadleśnictwo Ustrzyki Dolne działań naprawczych obejmujących m.in. płukanie sieci wodociągowej oraz urządzeń ujmujących i gromadzących wodę z zastosowaniem środka dezynfekującego) Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny dla powiatów bieszczadzkiego i leskiego w Ustrzykach Dolnych informuje,
iż woda z wodociągu Żłobek pod względem mikrobiologicznym spełnia wymagania
Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 13 listopada 2015 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi
(Dz. U. 2015 r. poz. 1989) i stwierdza jej przydatność do spożycia.