KOMUNIKAT PPIS

    KOMUNIKAT

 

Komunikat skierowany do konsumentów wody

z wodociągu WOJTKÓWKA

 

 

Na podstawie wyników z badań przeprowadzonych przez Laboratorium SUW Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. dla próbki wody pobranej w dniu 12.10.2016 r. do badań powtórnych ( po podjętych działaniach naprawczych przez Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalne Sp. z o.o. obejmujących m.in. płukanie całej sieci wodociągowej oraz urządzeń ujmujących i gromadzących wodę z zastosowaniem środka dezynfekującego) Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny dla powiatów bieszczadzkiego i leskiego w Ustrzykach Dolnych informuje, iż woda z wodociągu Wojtkówka spełnia wymagania Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia  13 listopada  2015 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi ( Dz. U. poz. 1989 )  i stwierdza jej przydatność do spożycia.