Komunikat PPIS

Komunikat skierowany do konsumentów wody

z wodociągu Pszczeliny

 

 

Na podstawie wyników z badania przeprowadzonego przez Oddział Laboratoryjny
w Sanoku Wojewódzkiej Stacji Sanitarno Epidemiologicznej dla próbek wody pobranych w dniu 21.09.2016 r. do badań powtórnych ( po podjętych przez zarządcę wodociągu – Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Lutowiskach – działań naprawczych obejmujących m.in. płukanie całej sieci wodociągowej oraz urządzeń ujmujących i gromadzących wodę z zastosowaniem środka dezynfekującego) Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny dla powiatów bieszczadzkiego i leskiego w Ustrzykach Dolnych informuje, iż woda
z wodociągu Pszczeliny spełnia wymagania
Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia  13 listopada  2015 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi ( Dz. U. poz. 1989 )  i stwierdza jej przydatność do spożycia.