Komunikat PPIS

KOMUNIKAT

 

 

Komunikat skierowany do konsumentów wody

z wodociągu Solina – Jawor

 

 

Na podstawie wyników z badania przeprowadzonego przez Laboratorium SUW Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Brzegach Dolnych dla próbek wody pobranych w dniu 03.08.2016 r w punkcie poboru zlokalizowanym w SP ZOZ w Ustrzykach Dolnych do badań powtórnych ( po podjętych przez zarządcę wodociągu – Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o.
w Brzegach Dolnych – działań naprawczych obejmujących m.in. płukanie sieci wodociągowej oraz urządzeń ujmujących i gromadzących wodę z zastosowaniem środka dezynfekującego), Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny dla powiatów bieszczadzkiego i leskiego w Ustrzykach Dolnych informuje,
iż woda z wodociągu Solina – Jawor spełnia wymagania
Rozporządzenia Ministra Zdrowia   z dnia  13 listopada  2015 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi ( Dz. U. 2015, poz. 1989 )
i stwierdza jej przydatność do spożycia.