Komunikat PPIS

KOMUNIKAT
W SPRAWIE NIE UŻYWANIA WODY PRZEZ LUDZI
W OBIEKCIE SP ZOZ W USTRZYKACH DOLNYCH

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny dla powiatów bieszczadzkiego i leskiego
w Ustrzykach Dolnych, informuje odbiorców wody z wodociągu Solina – Jawor,
że woda w punkcie poboru SP ZOZ w Ustrzykach Dolnych nie nadaje się do spożycia przez ludzi w tym: picia, utrzymywania higieny jamy ustnej, przygotowywania posiłków i napojów, mycia naczyń kuchennych i sztućców.
W próbce wody pobranej w dniu 01.08.2016 r. przez przedstawicieli Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Ustrzykach Dolnych w punkcie monitoringowym wodociągu Solina- Jawor: stwierdzono, iż w obiekcie SP ZOZ
w Ustrzykach Dolnych w zakresie parametrów mikrobiologicznych (Bakterie grupy coli, Escherichia coli, Enterokoki kałowe (paciorkowce)) badana próbka wody nie odpowiada warunkom określonym w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 13 listopada 2015 r.(Dz.U.2015, poz.1989).
W związku z powyższym informuje się odbiorców wody w obiekcie SP ZOZ
w Ustrzykach Dolnych, aby do czasu uzyskania pozytywnego wyniku badania wody
i ogłoszenia komunikatu potwierdzającego przydatność wody do spożycia pod względem mikrobiologicznym nie spożywali wody wodociągowej.
Woda z sieci wodociągowej może być wykorzystywana do celów sanitarnych.
Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny dla powiatów bieszczadzkiego i leskiego w Ustrzykach Dolnych na bieżąco prowadzi monitoring jakości wody i o zmianie sytuacji poinformuje odrębnym komunikatem.