Komunikat PPIS

KOMUNIKAT

Komunikat skierowany do konsumentów wody
z wodociągu Terebowiec

Na podstawie wyników z badania przeprowadzonego przez Oddział Laboratoryjny
w Sanoku Wojewódzkiej Stacji Sanitarno Epidemiologicznej dla próbek wody pobranych w dniu 20.06.2016 r. do badań powtórnych ( po podjętych przez zarządcę wodociągu – Bieszczadzki Park Narodowy- działań naprawczych obejmujących m.in. płukanie całej sieci wodociągowej oraz urządzeń ujmujących i gromadzących wodę
z zastosowaniem środka dezynfekującego) Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny dla powiatów bieszczadzkiego i leskiego w Ustrzykach Dolnych informuje, iż woda z wodociągu Terebowiec spełnia wymagania Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 13 listopada 2015 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi ( Dz. U. poz. 1989 ) i stwierdza jej przydatność do spożycia.