Komunikat PPIS

KOMUNIKAT

 

Komunikat skierowany do konsumentów wody z wodociągu

GLINNE – JANKOWCE

na terenie powiatu Leskiego

 

 

Na podstawie wyników z badania przeprowadzonego przez Oddział Laboratoryjny
w Sanoku Wojewódzkiej Stacji Sanitarno- Epidemiologicznej w Rzeszowie dla próbek wody pobranych w dniu 16.05.2016 r. (po podjętych przez administratora wodociągu – Leskie Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o. w Lesku działań naprawczych obejmujących m.in. płukanie sieci wodociągowej oraz urządzeń ujmujących
i gromadzących wodę z zastosowaniem środka dezynfekującego)
Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny dla powiatów bieszczadzkiego
i leskiego w Ustrzykach Dolnych informuje, iż woda z wodociągu GLINNE – JANKOWCE pod względem mikrobiologicznym spełnia wymagania
Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia  13 listopada 2015 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. 2015 poz. 1989) i stwierdza jej przydatność do spożycia.