Komunikat PPIS

KOMUNIKAT

 

 

Komunikat skierowany do konsumentów wody z wodociągu OLSZANICA

na terenie powiatu Leskiego

 

 

Na podstawie wyników z badania przeprowadzonego przez Laboratorium badawcze
Jars Sp. z o.o. Łajski 05-119 Legionowo – Filia południe 41-404 Mysłowice, ul. Fabryczna 7 dla próbek wody pobranych w dniu 12.05.2016 r. (po podjętych przez właściciela wodociągu – Gmina Olszanica działań naprawczych obejmujących m.in. płukanie sieci wodociągowej oraz urządzeń ujmujących i gromadzących wodę z zastosowaniem środka dezynfekującego) Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny dla powiatów bieszczadzkiego i leskiego
w Ustrzykach Dolnych informuje, iż woda z wodociągu OLSZANICA pod względem mikrobiologicznym spełnia wymagania
Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 13 listopada 2015 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. 2015 poz. 1989) i stwierdza jej
przydatność do spożycia.