Światowe Dni Młodzieży – higiena środków spożywczych

Wytyczne dla osób prywatnych przygotowujących posiłki dla pielgrzymów w trakcie trwania światowych dni młodzieży.

Jak wynika z interpretacji wytycznych rozporządzenia (WE) nr 852/2004 w sprawie higieny środków spożywczych, osoba dokonująca obróbki żywności lub przygotowująca, przechowująca lub podająca ją sporadycznie (np. podczas wydarzeń o charakterze religijnym, kiermaszów), nie podlega wymogom Wspólnoty Europejskiej w zakresie higieny, takim jak podlegają przedsiębiorstwa spożywcze. Ważne jest, aby osoby przygotowujące posiłki dla pielgrzymów (także we własnych kuchniach domowych)  stosowały zasady dobrej praktyki higienicznej oraz produkcyjnej w celu uniknięcia zakażeń bakteryjnych.
Pamiętajmy, że zachorowania można uniknąć poprzez stosowanie poniższych zasad:
 •  zakup surowców, półproduktów i wyrobów gotowych jedynie z legalnych źródeł tj.: sklepów, hurtowni,
 •  do przygotowania posiłków nie należy wykorzystywać produktów, które utraciły datę przydatności do spożycia,
 •  należy zabezpieczyć kuchnię przed dostępem owadów i zwierząt,
 •  należy używać bezpiecznej wody i tak np. jeśli jest to możliwe wybierać tylko wodę konfekcjonowaną,  sprawdzając jednocześnie, czy butelka nie była wcześniej naruszona,
 • wszystkie  owoce  i  warzywa, spożywane na surowo, należy obierać ze skórki (najlepiej unikać  owoców  i  warzyw  z uszkodzoną skórką. z tego względu, że w uszkodzonej lub spleśniałej żywności mogą powstać substancje  toksyczne).
 •  mycie rąk po wyjściu z ubikacji i przed przygotowaniem posiłków,
 •  mycie oraz termiczna dezynfekcja jaj przed rozbiciem skorupki,
 •  wyeliminowanie potraw z użyciem surowych jaj nie poddanych ostatecznie obróbce termicznej (takich jak gotowanie, smażenie, pieczenie),
 •  utrzymywanie w czystości naczyń, sprzętu kuchennego i samej kuchni,
 •  używania do dzielenia surowców (drób) oraz produktów do bezpośredniego spożycia (wędlina, ser) oddzielnych desek np. w różnych kolorach,
 •  przechowywanie żywności w odpowiednio niskiej temperaturze tj. w lodówce temp. od 2 ºC do 5 ºC, w zamrażarce około – 18 ºC,
 • zapobieganie rozmrażaniu i ponownemu zamrażaniu żywności, tj. zachowanie łańcucha chłodniczego,
 •  całkowite rozmrażanie drobiu, mięsa, ryb i ich przetworów przed przystąpieniem do smażenia, pieczenia, gotowania,
 •  wydzielenie miejsca w lodówce na surowy drób, mięso i jaja tak, aby nie stykały się z innymi produktami, usytuowanie produktów surowych i zanieczyszczonych na dolnych półkach w urządzeniu chłodniczym
  tj.: przestrzeganie segregacji w urządzeniach chłodniczych,
 •  poddawanie żywności działaniu wysokiej temperatury (takich jak gotowanie, pieczenie, duszenie), co jest najłatwiejszym sposobem niszczenia drobnoustrojów chorobotwórczych, serwowanie zup  i dań ciepłych po uprzednim zagotowaniu, a nie jedynie podgrzaniu,

ulotka do pobrania – 5_kroków_do_bezpieczniejszej_żywności