KOMUNIKAT PPIS

KOMUNIKAT

 Komunikat skierowany do konsumentów wody z wodociągu BUKOWIEC

na terenie powiatu Leskiego

Na podstawie wyników z badania przeprowadzonego przez Laboratorium przy Stacji Uzdatniania Wody w Solinie-Jawor należącym do Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Sp. z o. o. Brzegi Dolne dla próbek wody pobranych w dniach 23.03.2016 r. i 24.03.2016 r. do badań powtórnych (po podjętych przez właściciela wodociągu – Gmina Solina z/s w Polańczyku działań naprawczych obejmujących m.in. płukanie sieci wodociągowej oraz urządzeń ujmujących i gromadzących wodę z zastosowaniem środka dezynfekującego) Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny dla powiatów bieszczadzkiego i leskiego w Ustrzykach Dolnych informuje, iż woda z wodociągu BUKOWIEC pod względem mikrobiologicznym spełnia wymagania Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 13 listopada 2015 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. 2015 poz. 1989) i stwierdza jej przydatność do spożycia.