KOMUNIKAT PPIS

Komunikat skierowany do konsumentów wody

z wodociągu Ropienka

 

 

Na podstawie wyników z badania przeprowadzonego przez Oddział Laboratoryjny w Sanoku Wojewódzkiej Stacji Sanitarno Epidemiologicznej dla próbek wody pobranych w dniu 25.02.2016 r. do badań powtórnych ( po podjętych przez zarządcę wodociągu – Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Brzegach Dolnych – działań naprawczych obejmujących m.in. płukanie całej sieci wodociągowej oraz urządzeń ujmujących i gromadzących wodę z zastosowaniem środka dezynfekującego) Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny dla powiatów bieszczadzkiego i leskiego w Ustrzykach Dolnych informuje, iż woda z wodociągu Ropienka spełnia wymagania Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia  13 listopada  2015 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi ( Dz. U. poz. 1989 ) i stwierdza jej przydatność do spożycia.