KOMUNIKAT PPIS

Komunikat skierowany do konsumentów wody

z wodociągu Solina – Jawor

 

 

Na podstawie wyników z badania przeprowadzonego przez Oddział Laboratoryjny     w Sanoku Wojewódzkiej Stacji Sanitarno Epidemiologicznej dla próbek wody pobranych w dniu 25.02.2016 r w punktach poboru zlokalizowanych w Międzyszkolnej Krytej Pływalni Delfin w Ustrzykach Dolnych, Powiatowej Stacji Sanitarno _Epidemiologicznej w Ustrzykach Dolnych oraz w budynku Nr 5 przy ul. Gombrowicza w Ustrzykach Dolnych do badań powtórnych ( po podjętych przez zarządcę wodociągu – Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Brzegach Dolnych – działań naprawczych obejmujących m.in. płukanie całej sieci wodociągowej oraz urządzeń ujmujących i gromadzących wodę z zastosowaniem środka dezynfekującego) Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny dla powiatów bieszczadzkiego i leskiego w Ustrzykach Dolnych informuje,     iż woda z wodociągu Solina – Jawor spełnia wymagania Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia  13 listopada  2015 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi ( Dz. U. 2015, poz. 1989 )                i stwierdza jej przydatność do spożycia.