KOMUNIKAT PPIS

KOMUNIKAT

W SPRAWIE NIE UŻYWANIA WODY PRZEZ LUDZI

W OBIEKCIE MIĘDZYSZKOLNA KRYTA PŁYWALNIA DELFIN

W USTRZYKACH DOLNYCH  ORAZ W SP ZOZ W USTRZYKACH DOLNYCH

 

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny dla powiatów bieszczadzkiego i leskiego w Ustrzykach Dolnych, informuje odbiorców wody z wodociągu Solina – Jawor , że woda nie nadaje się do spożycia przez ludzi w tym: picia, utrzymywania higieny jamy ustnej, przygotowywania posiłków i napojów, mycia naczyń kuchennych i sztućców.

W próbkach wody pobranych w dniu 23.02.2016 r. przez przedstawicieli Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Ustrzykach Dolnych z sieci wodociągu Solina- Jawor:   stwierdzono, iż w obiekcie Międzyszkolnej Krytej Pływalni „Delfin” oraz          w SP ZOZ w Ustrzykach Dolnych zakresie parametru mikrobiologicznego (Clostridium perfringens (łącznie ze sporami)) badane próbki wody nie odpowiadają warunkom określonym w Rozporządzeniu Ministra  Zdrowia z dnia 13 listopada 2015 r.(Dz.U.2015, poz.1989)

W związku z powyższym informuje się odbiorców wody w tych obiektach, aby do czasu uzyskania pozytywnego wyniku badania wody i ogłoszenia komunikatu potwierdzającego przydatność wody do spożycia pod względem mikrobiologicznym osoby          z osłabioną odpornością, rodzice/opiekunowie niemowląt i małych dzieci, korzystając z wody zachowali szczególną ostrożność. W przypadku wystąpienia jakichkolwiek objawów należy niezwłocznie zgłosić się do swojego lekarza rodzinnego.

Woda z sieci wodociągowej w tych obiektach może być wykorzystywana do celów sanitarnych.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny dla powiatów bieszczadzkiego i leskiego w Ustrzykach Dolnych na bieżąco prowadzi monitoring jakości wody i o zmianie sytuacji poinformuje odrębnym komunikatem.