Informacja o alergenach w żywności

Przedsiębiorcy sektora spożywczego, prowadzący działalność w zakresie produkcji lub obrotu żywnością, są zobowiązani od dnia 13.12.2014r., przekazywać konsumentom informacje dotyczące substancji lub produktów powodujących alergie lub reakcje nietolerancji, zgodnie z art. 44 ust. 1 lit. a w związku z art. 1 ust. 3, oraz art. 9 ust. 1 lit. c Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 1169/2011 w/s przekazywania konsumentom informacji na temat żywności.