Tryb działania organu

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny prowadzi postępowania administracyjne w trybie przewidzianym Kodeksem postępowania administracyjnego, ustawą o Państwowej Inspekcji Sanitarnej, ustawą o działalności leczniczej.

Sposoby przyjmowania i załatwiania spraw

Sprawy z zakresu działania Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Ustrzykach Dolnych dla powiatów bieszczadzkiego i leskiego przyjmowane są w Powiatowej Stacji Sanitarno – Epidemiologicznej w Ustrzykach Dolnych dla powiatów bieszczadzkiego i leskiego przy ul. 29 Listopada 53 (kod pocztowy: 38 – 700)
w godzinach: 7.30 – 15.05.

W sprawach skarg i wniosków Powiatowy Inspektor Sanitarny w Ustrzykach Dolnych dla powiatów bieszczadzkiego i leskiego przyjmuje w Powiatowej Stacji Sanitarno – Epidemiologicznej w Ustrzykach Dolnych w poniedziałki i środy
w godzinach: 9:00 – 13:00.

Sprawy załatwiane są w trybie i terminach określonych przez kodeks postępowania administracyjnego oraz instrukcję kancelaryjną.