Status prawny

 

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Ustrzykach Dolnych dla powiatów bieszczadzkiego i leskiego jest organem administracji publicznej należącym do struktur administracji zespolonej – Państwowej Inspekcji Sanitarnej. Obszar jego właściwości obejmuje powiaty bieszczadzki i leski.
Podlega Podkarpackiemu Państwowemu Wojewódzkiemu Inspektorowi Sanitarnemu, jako organowi nadrzędnemu.

Powiatowa Stacja Sanitarno – Epidemiologiczna w Ustrzykach Dolnych dla powiatów bieszczadzkiego i leskiego jest aparatem pomocniczym Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Ustrzykach Dolnych. Działa w formie zakładu opieki zdrowotnej finansowanego z budżetu państwa (jednostka budżetowa), dla którego organem założycielskim jest Wojewoda Podkarpacki.
Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Ustrzykach Dolnych dla powiatów bieszczadzkiego i leskiego jest jednocześnie Dyrektorem Powiatowej Stacji Sanitarno- Epidemiologicznej w Ustrzykach Dolnych dla powiatów bieszczadzkiego i leskiego.

Organy i osoby sprawujące funkcje oraz ich kompetencje

Państwowym Powiatowym Inspektorem Sanitarnym w Ustrzykach Dolnych dla powiatów bieszczadzkiego i leskiego – Dyrektorem Powiatowej Stacji Sanitarno – Epidemiologicznej w Ustrzykach Dolnych dla powiatów bieszczadzkiego i leskiego jest lek. med. Wiktor Fidor.