Zarządzenia

Informacja publiczna, która nie została udostępniona w niniejszym Biuletynie jest udostępniana na wniosek zainteresowanych stron.
Informacja publiczna, która może być niezwłocznie udostępniona, jest udostępniana w formie ustnej lub pisemnej bez pisemnego wniosku.
Podstawa prawna:
art. 10 ustawy  z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz.U. Nr 112, poz. 1198)