Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Ustrzykach Dolnych

dla powiatów Bieszczadzkiego i Leskiego

Pliki do pobrania

Wypełniony wniosek w formie elektronicznej możesz wysłać przez ePUAP lub po wydrukowaniu przesłać pocztą albo doręczyć do PSSE w Ustrzykach Dolnych.

Wniosek o wpis do rejestru zakładów podlegających urzędowej kontroli organów Państwowej Inspekcji Sanitarnej możesz pobierać w formacie: DOC, ODT lub PDF

Wniosek o zatwierdzenie i o wpis do rejestru zakładów podlegających urzędowej kontroli organów Państwowej Inspekcji Sanitarnej możesz pobierać w formacie: DOC, ODT, lub PDF

Wniosek o dokonanie zmian w rejestrze zakładów podlegających urzędowej kontroli organów Państwowej Inspekcji Sanitarnej możesz pobierać w formacie: DOC, ODT, lub PDF

Wniosek o wykreślenie z rejestru zakładów podlegających urzędowej kontroli organów Państwowej Inspekcji Sanitarnej możesz pobierać w formacie: DOC, ODT, lub PDF

 

Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna - Ustrzyki Dolne © 2013