Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Ustrzykach Dolnych

dla powiatów Bieszczadzkiego i Leskiego

Category – Higiena Dzieci i Młodzieży

Wypoczynek dzieci i młodzieży

Podstawowe informacje dotyczące zasad organizowania i nadzorowania wypoczynku dla dzieci i młodzieży Państwowa Inspekcja Sanitarna realizuje zadania z zakresu zdrowia publicznego. Jednym z zadań jest sprawowanie nadzoru nad warunkami higieny wypoczynku i rekreacji -w celu ochrony zdrowia ludzkiego przed niekorzystnym wpływem szkodliwości i uciążliwości środowiskowych oraz w celu zapobiegania powstawaniu chorób, w tym zakaźnych ( [...]

Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna - Ustrzyki Dolne © 2013